Program študijskih krožkov, ki delujejo preko aplikacije Zoom

Študijsko leto

Naziv

Skupina

Mentor

20/21

Angleščina z Vero – učenje na daljavo Jeziki Veronika Hartman

20/21

Angleški jezik G – 4. leto učenja učenje na daljavo Jeziki Jasna Kejžar

20/21

Angleški jezik H – 6. leto učenja na daljavo Jeziki Jasna Kejžar

20/21

Beremo dobre knjige Umetnost Ela Dolinar

20/21

Loka, njeni meščani in njihove zgodbe učenje na daljavo Umetnost Jasna Kejžar

20/21

Nemški jezik – 2. leto učenja učenje na daljavo in v učilnici

Jeziki

Jasna Kejžar

20/21

Računalništvo – Uporaba programov učenje na daljavo Računalništvo Domen Kokelj

20/21

Ruski jezik – nadaljevalni – Učenje na daljavo Jeziki Irina Guščina

20/21

Skriti biseri Slovenije – učenje na daljavo Umetnost Alenka Veber

20/21

Španski jezik nadaljevalni na daljavo Jeziki

Batagelj Miriam Jasna

20/21

Zgodovina skozi muzejske zaklade – Orožje in bojevanje Ostalo

Kustosi Loškega muzeja – Jože Štukelj

20/21

Zgodovina skozi muzejske zaklade – Življenje nekoč in danes vstop v etnologijo 1. sklop Loka okrog l.1000 Ostalo

Kustosi Loškega muzeja – Biljana Ristić

20/21

Žiri, kraj »na koncu sveta« na daljavo Umetnost

20/21

Foto Loka – razstava v Loškem muzeju Umetnost Saša Nabergoj in Nina Mison

20/21

Gospodar zdravja – postopek uporabe aplikacije Računalništvo Domen Kokelj

20/21

Pilates VGC

Zdravje in osebnostni razvoj

Anja Koželj

 

Strimo orehe 7

uganke

Trije gospodje sedijo na sestanku, in sicer gospod Rjavi, gospod Rumeni in gospod Zeleni. Njihove kravate so rjave, rumene in zelene barve.

Gospod Rjavi reče: “Ste opazili, da vsak nosi kravato, različno od njegovega priimka?”

Gospod, ki nosi zeleno kravato, odvrne: “Pa res, prav imate!”

Poveži priimke gospodov z barvo kravate, ki so jo nosili na sestanku.

Okrogla miza UČIMO SE VSE ŽIVLJENJE

V senci pod lipo 15. septembra 2020

Okrogla miza UČIMO SE VSE ŽIVLJENJE

Borjana Koželj

September je za Društvo U3 pomemben mesec, saj vsak dan poteka vpis v naš program izobraževanja. Zanimive vsebine vsako leto dopolnjujemo z novimi študijskimi krožki. V Našem mestu je več nevladnih organizacij, ki skrbimo za izobraževanje odraslih. Društvo U3 z vsemi tesno sodelujemo in z veseljem smo povabili vse na okroglo mizo z naslovom: UČIMO SE VSE ŽIVLJENJE.

Zaradi vseh omejitev, ki nam jih nalaga skrb za zdravje v času nevarnosti okužb s korona virusom, smo se 15. septembra 2020 ob desetih zbrali kar pod krošnjami dreves v nekdanji vojašnici na Partizanski cesti 1 in predstavili priložnosti in možnosti vseživljenjskega učenja. Sodelovali smo: mag. Miha Ješe – projekt STAREJŠI V AKCIJI, Katka Žbogar iz Zavoda KRES – Projekt  ŽIVI ŽIVO, Nina Trillar iz Ljudske univerze – sodelovanje NVO v Tednu vseživljenjskega učenja, Nina Arnuš Zavod Tri – organizira in izvaja trajnostne skupnostne prakse na Loškem ter naša univerza. Med nami je bila tudi Dušica Kunaver – zbirateljica ljudskega izročila, etnološkega gradiva, naša dolgoletna prijateljica. Njenega optimizma smo vedno veseli. Razmere v času omejitev zaradi korona virusa so nam določile okrnjen program v zelenem okolju pod lipo, na šumeči preprogi njenega listja. Okolje je bilo kljub vsemu spodbudno in je narekovalo temeljni sklep: tesno bomo sodelovali in si nudili podporo.

 

Našo univerzo bralci že poznajo. Spoznajte naše prijatelje.

 

ŽIVI ŽIVO – ŽIVLJENSKE VEŠČINE ODRAŠČANJA

Katka Žbogar, Zavod KRES, kultura in izobraževanje

»Človek je rojen za delovanje kot je ptica za letenje!« dr. Ana Kranjc

Septembra 2020 smo v partnerskem sodelovanju z Društvom U3 Univerzo za tretje življenjsko obdobje in INVIDO d.o.o. začeli izvajati LAS-ov projekt ŽIVI ŽIVO ŽIvljenjske Veščine Odraščanja, preventivni program pred digitalno zasvojenostjo otrok in mladine ter digitalno kompetenco.

S kolegico Mirjano Pavlović sva kot pedagoginji v vrtcu prepoznali alarmantno situacijo digitalne zasvojenosti, saj mladim že vrtcu pešajo življenjske veščine, empatija, sodelovanje, pozornost, koncentracija, vztrajnost, ustvarjalnost itd.

Danes predstavljajo digitalne tehnologije vse večji del življenja mladih, gre za nov pojav sodobne družbe, ki se intenzivno stopnjuje in alarmantno kliče po sistematični urejenosti s konkretnimi rešitvami.

Odločili smo se, da nemudoma zavihamo rokave in začnemo delat. Povezali smo se z Društvom U3, kjer so pod vodstvom ga. Borjane Koželj takoj pristopili zraven kot tudi naši partnerji INVIDA d.o.o, ki so vrhunska video agencija, ena vodilnih v Sloveniji. Vsi skupaj gradimo zlati most med generacijami in znanji. V medgeneracijskem druženju, z bogatimi izkušnjami vseh partnerjev, intuzijazmom in srčnostjo, delati v svetu tisto kar je prav. Uspešno smo pridobili LAS (Lokalna akcijska skupina) sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Preko predavanj za stroko, širšo javnost, starše; delavnic, e-platforme itd. želimo zgradi zlati most – med dvema pomembnima poloma, in sicer preventive pred digitalno zasvojenostjo na eni strani in digitalno kompetenco ter digitalnim opismenjevanjem na drugi strani.

Glavna ideja je, da odrasli, ki vodimo otroke v svet vzpostavimo ZDRAVO MEJO. Kako zgraditi »digitalni kompas«? Ali kot navaja kolega, ki je tudi predavatelj Matej Lozar: »Novi mediji med samoumevnostjo in razmislekom«.

Skupaj iščemo odgovore na številna vprašanja, odgovarjamo, vodimo skozi predavanja, delavnice, srečanja.

Pridružite se nam in nas kontaktirajte na zavod.kres@gmail.com ali na telefon 040 172 636!

 

 

Zavod Tri
Nina Arnuš

V Zavodu Tri in v okviru pletilske skupnosti Breja preja, ki deluje pod okriljem zavoda, organiziramo redna medgeneracijska srečanja, kjer si izmenjujemo znanja, organiziramo delavnice, ekskurzije. Prizadevamo si, da gradimo skupnost, ki je sestavljena tako iz starih kot novih prebivalk Škofje Loke. Na ta način skrbimo za socialno vključevanje in tudi za mentalno zdravje na dva načina. Prvi je, da kdor se počuti v okolju socialno vključenega/o, ima manjše tveganje za razvoj bolezni povezanih z mentalnim zdravjem. Drugi način pa obsega pletenje, kvačkanje ter drugo ustvarjanje s tekstilom, za katerega že obstajajo znanstveni dokazi, da pozitivno vpliva na naše možgane in lahko pomeni preventivo na področju mentalnega zdravja. Večkrat organiziramo družbeno odgovorne akcije, ki opozarjajo za zagotavljanje enakopravnosti med spoloma. Tukaj omenjam akcije ob 8. marcu, svetovnem dnevu žensk in Alejo znamenitih Ločanov, v okviru katere je bil postavljen spomenik dr. Mariji Bračko.

Prizadevamo si tudi za prenos dobrih praks s področja dolgožive družbe, želimo si opolnomočiti društva, da bodo uspešna pri pridobivanju sredstev in prevzemanju nekaterih storitev, za katere se v skupnosti že kaže potreba (npr. družabništvo, pomoč pri gospodinjstvu, oskrba na domu, zagovorništvo…). Ena od aktivnosti, ki si jo zelo želimo uresničiti je tudi vzpostavitev programa, kjer bi bili/e izkušeni/e upokojenci/ke mentorji zaposlenim ali prostovoljkam v društvih in bi nanje prenesli svoja znanja, izkušnje.

 

Ljudska univerza Škofja Loka s 60 letno tradicijo
Nina Trillar

Ljudska univerza Škofja Loka s 60 letno tradicijo skrbi, da so odrasli prebivalci Upravne enote Škofja Loka deležni sodobnega, kvalitetnega in aktualnega izobraževanja. Na ljudski univerzi lahko odrasli udeleženci pridobijo tako formalno izobrazbo, kot tudi neformalno izobrazbo v obliki različnih brezplačnih tečajev, kot so jezikovni, računalniški, kvačkanje, šivanje, zelišča ipd. Samo v zadnjem letu in pol smo izvedli preko 2500 izobraževalnih ur neformalnega izobraževanja, ki se ga je udeležilo skupaj več kot 1300 ljudi. S tečaji po dolinah (Gorenja vas, Žiri in Železniki) pa smo tudi prebivalcem na podeželju približali različne oblike vseživljenjskega učenja, ki so prilagojene njihovim potrebam. Potem je tukaj še TVU – najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki že 25. leto ponuja možnost občanom Upravne enote Škofja Loka, da se udeležijo brezplačnih prireditev, v sklopu katerih društva, zavodi, šole in podjetja delijo svoja neprecenljiva znanja in izkušnje. Ponosni smo, da v okviru TVU-ja sodelujemo z Društvom U3 že vrsto let in sodelovanje nam zelo veliko pomeni. Vsako leto so s svojim znanjem več kot popestrili dogajanje na Tržnici znanja na Mestnem trgu in z organizacijo številnih prireditev znotraj samega Društva U3. Hvaležni smo, da so ta znanja bili pripravljeni deliti širše med ostale in tako prispevale pomemben košček k celotnemu TVU. Se že veselimo nadaljnjega sodelovanja.

 

Mlajši za starejše – aktivno staranje
Miha Ješe

Na okrogli mizi sredi septembra 2020 sem predstavil evropski projekt Občine Škofja Loka »Mlajši za starejše – aktivno staranje«.

Kot vodilni partner projekta je Občina Škofja Loka povabila k sodelovanju še 11 mest iz različnih evropskih držav. Z izjemo Kruje iz Albanije so vsa ostala mesta iz združenja DOUZELAGE, s katerimi redno sodelujemo in se lahko zanesemo na njihovo aktivno sodelovanje. Na šestih srečanjih nameravamo izmenjati dobro prakso in izkušnje pri medgeneracijskem sodelovanju za kakovostno bivanje vseh generacij občanov.

Prvo srečanje je bilo organizirano pretežno za župane lani septembra na temo participativni proračun, ostalih 5 srečanj pa bi morali izvesti od marca letos do junija naslednje leto s programom medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na kakovostnem bivanju starejših. Na prvem srečanju, ki je bil med 3. in 5. septembrom 2020 v Škofji Loki smo skoraj stotim udeležencem iz 10 evropskih držav predstavili celotni cikel srečanj. Uvodoma smo predstavili Program kakovostnega staranja Občine Škofja Loka s poudarkom na bogatem programu v osmih sklopih, ki ga izvajajo številne prostovoljske organizacije na Loškem. Na štirih ločenih delavnicah za uradnike, učitelje, dijake oziroma študente in starejše so udeleženci večinoma na podlagi predhodno pripravljenih predstavitev predstavili svoje programe delovanja. Večina je podobnih, so pa med njimi tudi razlike in posamezne zelo dobre rešitve, ki jih lahko prevzamemo tudi drugi udeleženci srečanja. Na popoldanskem zasedanju so vodje skupin predstavili poročila z delavnic, predstavili pa smo tudi program naslednjih srečanj, na katerih bomo obravnavali predvsem podporne dejavnosti, ki omogočajo normalno izvajanje osnovnih programov. Najpomembnejše je vsekakor ustrezno zdravstveno varstvo starejših, ki ga na srečanjih posebej ne bomo obravnavali, ker je v pristojnosti države. V Judenburgu v Avstriji bo marca 2021 na vrsti obravnava teme organizacije prevozov starejših na srečanja in po drugih opravkih. V Škofji Loki bo maja glavna tematika ustreznih stanovanj starejših. V večini sodelujočih mest namreč opažamo, da večje število starejših prebiva v neustreznih in prevelikih stanovanjih ali hišah, katerih vzdrževanje in uporaba zahtevajo zelo velike izdatke, včasih tudi na račun kakovosti bivanja. Konec avgusta naslednje leto bo v Koszegu na Madžarskem obravnavana tema elektronskega opismenjevanja starejših, ki je bistveno za nemoteno komuniciranje starejših v pogojih epidemije ali omejitev gibanja. Sklepno srečanje bo oktobra v nemškem Bad Kotztingu, na katerem bodo predstavljene skupne rešitve posameznih podpornih programov in pripravljeno sklepno poročilo, ki bo z navedbo dobrih praks in ustreznih rešitev lahko služilo tudi drugim evropskim mestom pri organizaciji kakovostnega bivanja svojih starejših občank in občanov.

 

Zaključek okrogle mize

Pohvalili smo se z novo številko glasila Mi o sebi, kjer je kar nekaj naših prispevkov, razveselili smo se obiska in pozdrava zelo zaposlenega župana Tineta Radenje, se sproščeno pogovarjali in si ogledali fotografsko razstavo z delavnice priprave rajželca, stare loške jedi, ki so se je udeležile naše članice pri mojstrici Meri Bozovičar.

Meri, hvala za pripravljenost deliti svoje znanje.

Hvala tudi vsem poročevalcem, ki so predstavili svoje programe izobraževanja odraslih in izrazili pripravljenost za nove skupne projekte.

 

Predstavniki Društva U3

Predsednica društva:

Borjana Varja Koželj.

Upravni odbor:

Alma Vičar, Nevenka Mandić Orehek, Sabina Košir, Borjana Koželj, Ela Dolinar, Dragica Kerec.

Nadzorni odbor:

Marija Ravnik, Veronika Hartman in Lojzka Brezovar

Tehnična podpora:

Tanja Nikolić

U3 v času korona virusa

 

Borjana Koželj, predsednica društva

Prvi teden smo kar čakali. Mogoče pa ne bo hudega. Bomo kar malo počivali. Pa so se pogumni domislili, da bi tudi oni delali od doma. Kar štirje študijski krožki angleškega jezika z mentorico Jasno so se dogovorili za delo do uspešnega zaključka, prav tako študijski krožek nemškega jezika je delo nadaljeval. Posebno pohvalo pa zasluži krožek ruskega jezika, ki z mentorico Irino delo nadaljuje preko videokonferenčne platforme Zoom. Srečujejo se redno v živo, vsak na svoji lokaciji (vsak na svojem računalniku, tablici ali mobitelu).

Vsem iskrene čestitke za pogum in pridnost!

Vabim vas, da kratko opišete te izkušnje.

Pa naj še kdo uporabi za nas žaljiv naziv starostniki!

Tega žaljivega izraza si nihče ne zasluži.

Mentorica Irina Guščina in sošolci na tablici v domači kuhinji. Zoom videokonferenca je zakon!

Čaj ob petih z Marico Mrak

V torek, 11. februarja smo v Marinkini knjižnici Društva upokojencev Škofja Loka gostili Marico Mrak. Predstavila nam je svojo knjigo BO ŽE KOK, ZMERI JE BILO KOK. Z Marico se je pogovarjala Ela Dolinar.

Ela Dolinar med pogovorom z Marico Mrak

Publika je pozorno prisluhnila zgodbam iz knjige.

Uršula Ramoveš nam je zapela po zaključku predstavitve knjige svoje mame Marice.

22. oktobra smo v OŠ Škofja Loka-Mesto praznovali 15. obletnico naše univerze

Pevska skupina Mavrica je pod vodstvom zborovodja Viktorja Zadnika za začetek proslave zapela dve pesmi.

Prejemniki priznanj: Miro Duić, predsednik DU Škofja Loka za DU – Pisna zahvala za tesno sodelovanje, Mana Veble Grum – Pisno priznanje, ker je dala pobudo za ustanovitev univerze v Škofji Loki, Veronika Hartman – Častna članica društva U3 ter Nevenka Mandić Orehek, Vlasta Mekiš in Borjana Koželj – Plaketa Društva U3 za dolgoletno in obsežno prostovoljsko delo. Manjkata Alenka Veber – Pisna zahvala in Jelka Mlakar – Plaketa Društva U3.

Po uradnem delu proslave je nastopila pevska skupina Ruski talisman ob sodelovanju študentk krožka ruskega jezika. Skupino vodi Irina Guščina, diplomirana zborovodkinja, pevka, glasbenica, režiserka in tudi mentorica študijskega krožka ruščine pri Društvu U3.

Odlomek iz Butalcev Frana Milčinskega so izvedle naše članice – študentke drame pri KD Glasba-Drama.

S plesi z Gorenjske so nas razveselili člani društva Sožitje, ki skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Njihova folklorna skupina »Jelčki« nas s svojimi nastopi vedno znova preseneti in ogreje naša srca.

Apolonija Kandus in Iztok Polak, člana zasedbe OverFourty, sta nam obudila spomine z dvema lepima, starima slovenskima popevkama.

Pred zaključkom prireditve so nam k jubileju čestitali tudi naši gostje, gospod Marijan Turičnik, podpredsednik Univerze za tretje življenjsko obdobje Žalec, ki je letos praznovala že 20 let in gospa Alijana Šantej iz Univerze za tretje življenjsko obdobje Ljubljana.

Za iskriv zaključek programa so nam zaplesale še naše Country plesalke pod vodstvom Milene Razinger.

Skupina, ki ustvarja v glini, je predstavila keramične skodelice iz ulivane gline, naše klekljarice so se predstavile z lučkami, oblečenimi v čipko, drobni kvačkani izdelki pa so skupaj z našimi koledarji krasili steno. Pisano, kot je pisana naša Loka.

V zaodrju so prostovoljke pripravile pogostitev za naše goste in nas.

Naše druženje se je zaključilo v sproščenem klepetu s prijatelji ob dobrotah, za katere so poskrbele pridne roke članic Društva U3.