Strimo orehe 8

uganke

A. Neki deček je imel enako število sester in bratov. Njegova sestra Mimi pe je imela dvakrat toliko bratov kot sester. Koliko bratov in sester je bilo v tej družini?

B. Peter in Miha imata enako število kovancev. Koliko kovancev mora Miha dati Petru, da jih bo Peter imel desetkrat več kot Miha?

C. Tole uganko si je leta 310 izmislil nekdo z imenom Metrodorus. Neki Demochares je četrtino svojega življenja preživel kot deček, petino kot mladenič, tretjino kot mož, trinajst let pa kot star moški. Koliko let je imel?

Beri naprej

Dan odprtih vrat

V torek, 27. septembra se je na Dan odprtih vrat zbralo lepo število študentk in prisluhnilo predsednici Društva U3 Borjani Koželj ter prisotnim mentorjem.

Borjana Koželj predstavlja program izobraževanja in prisotne mentorje.

Mentorica Jasna Kejžar

Mentor Stephen Mayland

Mentorica Irina Guščina

 

Društvo U3 je partner v projektu ŽIVI ŽIVO – Življenjske veščine odraščanja

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

http://www.program-podezelja.si/

Projekt Živi ŽIVO-ŽIVLJENSKE VEŠČINE ODRAŠČANJA je usmerjen k preprečevanju neželenih medijskih vplivov na potek človekovega razvoja in življenja nasploh. Cilj je opolnomočenje mladih in vseh deležnikov za digitalno kompetenco, pridobivanje konkretnih znanj in smernic za razvoj njihovih potencialov, medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje strokovnih služb, staršev ter NVO organizacij, da se povežemo v skupnem so-delovanju in v praktičnih življenjskih izkušnjah in ozaveščanju.
Povzetek: 
Operacija je usmerjena k prevenciji alarmantno naraščujoče digitalne zasvojenosti otrok, mladostnikov in odraslih v vseh občinah UE Škofja Loka. Vzpostavitev Preventivnega centra ŽIVO in realizacija pilotnega preventivnega programa »Živi ŽIVO- ŽIVLJENJSKE VEŠČINE ODRAŠČANJA« predstavljajo pilotni primer dobre prakse tudi za ostale regije in občine. Operacija zajema celostno reševanje problematike digitalnih tehnologij in išče »zlati most« med preventivno dejavnostjo, digitalno kompetenco, podjetniško in kreativno miselnostjo, upoštevajoč razvojni ritem otrok in mladostnikov (ob pravem času podane vsebine, na pravi način). Iz potrebe po celovitem pristopu projekt zajema vso strokovno javnost z naslova DIGITALNIH TEHNLOGIJ in jih povezuje na eno mesto e-platformo, ki jo bomo tekom projekta na novo razvili skupaj s partnerji.
Tekom projekta bomo vzpostavili:
Preventivni center ŽIVO (Breznica pod Lubnikom 14) in vzorčne informacijske točke v Občinah UE Škofja Loka: Občina ŽIRI, Občina Gorenja vas-Poljane, Občina Železniki in Občina Škofja Loka, z namenoma ozaveščanja in preventivnega delovanja s konkretnimi rešitvami. Preventivni center ŽIVO zagotavlja:
· preventivna izobraževanja za digitalne kompetence,
· strokovna izobraževanja za mentorje in odpiranje novih delovnih mest,
· praktično poklicno usmerjanje mladostnikov, ki ustvarjalno vodi v razvoj podjetništva,
· medgeneracijsko sodelovanje,
· mreženje stroke in povezovanje v na novo tekom projekta razviti platformi (centralizacija in mreža vseh strok za vsebine digitalne zasvojenosti).
Pilotni program poteka v vseh Občinah UE Škofja Loka.

Informacijska točka HALO 65+

 

Starejši, ki v aktivni dobi svojega življenja niso nujno potrebovali računalniških spretnosti, so se z veseljem vključevali v naše študijske krožke in usvojili osnovna znanja. Upokojenci, ki se zdaj vključujejo v univerzo, si želijo predvsem nadgraditi svoje že pridobljeno znanje. Način izobraževanja se spreminja in temu se prilagaja tudi naša univerza. Prizadevamo si za različne vsebine v živo v učilnici, vse pogosteje pa tudi na daljavo. To je čas digitalizacije. Novodobne tehnologije so za številne starejše pogosto nedostopne ali prezahtevne za uporabo. Res pa je, da je taka realnost in da brez tega znanja tudi starejši ne bodo mogli enakopravno funkcionirati v družbi. Je to diskriminacija najstarejših?

To so predvsem tisti starejši okoli osemdesetih in več let, ki nimajo računalnika, pametnega telefona in ne znanja, saj si ga ne želijo ali ne zmorejo pridobiti, kljub temu pa si želijo samostojnosti. Počutijo se zapostavljene, osamljene in imajo težave z zdravjem. Nemogoče in nesprejemljivo je siliti takega človeka v digitalizacijo, saj jih je strah, da ne bi česa pokvarili. Prikrajšani so za nekatere nujne storitve, zato potrebujejo pomoč mlajših, domačih, a ti si pogosto ne vzamejo dovolj časa, saj imajo veliko svojih bremen in skrbi. Na pomoč jim mora priskočiti družba. Znanje uporabe računalnika je neločljivi del zdajšnjega časa. Računalnik nas poveže z zdravnikom, ki se na telefonski klic ne odzove, poveže nas s sorodniki, prek te naprave lahko poiščemo novice, ki nas zanimajo, ali recept za novo jed. Tudi banke in pošta poslujejo elektronsko, srečamo se z različnimi e-vlogami na upravni enoti, uradih … Res pomembno je tudi to, da znanje uporabe spleta pospešuje miselno dejavnost, krepi samozavest. A tisti, ki tega ne zmorejo, se počutijo tretjerazredni, nemočni. Ker jim veliko področij ni dostopnih, so jim gotovo kršene tudi človekove pravice.

Vse več zdravstvenih, kulturnih, izobraževalnih in oskrbovalnih potreb lahko dosežemo samo prek modernih informacijskih sredstev.

Informacijska točka HALO 65+

Na Občini Škofja Loka so zaznali težave najranljivejših starejših občanov. Projekt pomoči starejšim je pridobilo Društvo U3 (Univerza za tretje življenjsko obdobje) Škofja Loka, tako da bo v prihodnje lahko zagotavljalo podporo starejšim pri nekaterih težavah v vsakdanjem življenju.

Združili smo moči in odprli Informacijsko točko HALO 65+. To je baza informacij za starejše, zbirka koristnih naslovov, nasvetov in povezav na brezplačni telefonski številki (080 22 61). Vključuje tudi povezavo z nekaterimi ponudniki storitev za starejše, svetovanje in različne druge informacije za starejše.

 

Zloženka:

Medgeneracijski projekt »ZLATI MOST«

 

Zavoda Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse (zavod-tri.org Grozd NVO Gorenjske ) je objavil razpis za NVO Gorenjske.

Cilj razpisa: S pozivom smo v gorenjskih nevladnih organizacijah želeli spodbuditi pridobivanje novih prostovoljk in prostovoljcev, prenos znanj med ljudmi in organizacijami, medgeneracijsko in vsebinsko raznoliko sodelovanje med nevladnimi organizacijami na Gorenjskem s poudarkom na izzivih dolgožive družbe. Projekti bodo potekali od aprila do sredine septembra 2021.

Društvo U3 je s partnerskim Zavodom KRES prijavilo

Projekt »ZLATI MOST«.

Projekt »ZLATI MOST« spodbuja medgeneracijsko sodelovanje, preprečevanje osamljenosti, spodbujanje ter prenos praktičnih veščin med generacijami ter pripravo novih mentorjev in programov za izvedbo delavnic in izobraževanj (oblikovanje gline/keramika, polstenje ter delo z otroki ter mladino), kvalitetno preživljanje prostega časa vseh generacij, usposabljanje novih prostovoljk in prostovoljcev. Projekt je usmerjen k spodbujanju »zlate vezi« medgeneracijskega
sodelovanja ter prevenciji pred digitalno zasvojenostjo otrok in mladine ter tesnem sodelovanju NVO.
Z izmenjavo izkušenj, spoznanj, druženjem skozi učenje, pomoč ene generacije drugi, ustvarjanjem, ohranjanjem in širitve socialne mreže, sprejetosti in medsebojne podpore prispevamo k temeljnimi vrednotami solidarnosti in spoštovanja.

Kdo bo projekt izvajal?

Izvajali ga bodo nosilci projekta Društvo U3 in partnerji Zavod KRES. Namen je usposabljanje novih prostovoljk in prostovoljcev, preprečevanje osamljenosti, prevencije pred digitalno zasvojenostjo, spodbujanja ter prenosa praktičnih veščin med generacijami ter prenos znanja dela z otroki in mladino, (oblikovanja gline/keramika ter delavnico suhega polstenja), kvalitetno preživljanje prostega časa vseh generacij.

Kdaj?

Delavnice bomo izvedli med majem in septembrom 2021. V maju bomo izvedli uvodno srečanje za nove prostovoljke in prostovoljce, predstavili termine in prenos pedagoških, rokodelskih, prostovoljskih veščin in spretnosti med generacijami. Predvideno na lokaciji Društva U3 in v prostorih Zavoda KRES. Rokodelske veščine in spretnosti bodo nove prostovoljke in prostovoljci predajali naprej.

Pričakovani rezultati

Bogata srečanja in izmenjave rokodelskih znanj se bodo nadaljevala na naših rednih srečanjih za katere smo predvideli več kot trideset pedagoških ur. Skupno bo vključenih 20 udeleženk in udeležencev in 6 do 10 novih prostovoljk ali prostovoljcev, ki bodo nosilci Programa ŽIVO – življenjskih veščin odraščanja. Skupne aktivnosti bomo zaključili z razstavo izdelkov in fotografijami ter poskrbeli za naše medgeneracijsko sodelovanje.

Občasnik

Leto 2021

Občasnik 1   Občasnik 2   Občasnik 3   Občasnik 4   Občasnik 5   Občasnik 6

Občasnik 7   Občasnik 8   Občasnik 9   Občasnik 10   Občasnik 11   Občasnik 12

Občasnik 13

Leto 2022

Občasnik 14   Občasnik 15   Občasnik 16   Občasnik 17   Občasnik 18

Občasnik 19   Občasnik 20.  Občasnik 21   Občasnik 22   Občasnik 23

Občasnik -Izredna številka, oktober 2022   Občasnik -Izredna številka, november 2022

Občasnik 24   Občasnik 25

Leto 2023

Občasnik 26   Občasnik 27   Občasnik 28   Občasnik 29.  Občasnik 30   

Leto 2024

Občasnik 31    Občasnik 32. Občasnik 33