Društvo U3 je partner v projektu ŽIVI ŽIVO – Življenjske veščine odraščanja

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

http://www.program-podezelja.si/

Projekt Živi ŽIVO-ŽIVLJENSKE VEŠČINE ODRAŠČANJA je usmerjen k preprečevanju neželenih medijskih vplivov na potek človekovega razvoja in življenja nasploh. Cilj je opolnomočenje mladih in vseh deležnikov za digitalno kompetenco, pridobivanje konkretnih znanj in smernic za razvoj njihovih potencialov, medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje strokovnih služb, staršev ter NVO organizacij, da se povežemo v skupnem so-delovanju in v praktičnih življenjskih izkušnjah in ozaveščanju.
Povzetek: 
Operacija je usmerjena k prevenciji alarmantno naraščujoče digitalne zasvojenosti otrok, mladostnikov in odraslih v vseh občinah UE Škofja Loka. Vzpostavitev Preventivnega centra ŽIVO in realizacija pilotnega preventivnega programa »Živi ŽIVO- ŽIVLJENJSKE VEŠČINE ODRAŠČANJA« predstavljajo pilotni primer dobre prakse tudi za ostale regije in občine. Operacija zajema celostno reševanje problematike digitalnih tehnologij in išče »zlati most« med preventivno dejavnostjo, digitalno kompetenco, podjetniško in kreativno miselnostjo, upoštevajoč razvojni ritem otrok in mladostnikov (ob pravem času podane vsebine, na pravi način). Iz potrebe po celovitem pristopu projekt zajema vso strokovno javnost z naslova DIGITALNIH TEHNLOGIJ in jih povezuje na eno mesto e-platformo, ki jo bomo tekom projekta na novo razvili skupaj s partnerji.
Tekom projekta bomo vzpostavili:
Preventivni center ŽIVO (Breznica pod Lubnikom 14) in vzorčne informacijske točke v Občinah UE Škofja Loka: Občina ŽIRI, Občina Gorenja vas-Poljane, Občina Železniki in Občina Škofja Loka, z namenoma ozaveščanja in preventivnega delovanja s konkretnimi rešitvami. Preventivni center ŽIVO zagotavlja:
· preventivna izobraževanja za digitalne kompetence,
· strokovna izobraževanja za mentorje in odpiranje novih delovnih mest,
· praktično poklicno usmerjanje mladostnikov, ki ustvarjalno vodi v razvoj podjetništva,
· medgeneracijsko sodelovanje,
· mreženje stroke in povezovanje v na novo tekom projekta razviti platformi (centralizacija in mreža vseh strok za vsebine digitalne zasvojenosti).
Pilotni program poteka v vseh Občinah UE Škofja Loka.

Informacijska točka HALO 65+

 

Starejši, ki v aktivni dobi svojega življenja niso nujno potrebovali računalniških spretnosti, so se z veseljem vključevali v naše študijske krožke in usvojili osnovna znanja. Upokojenci, ki se zdaj vključujejo v univerzo, si želijo predvsem nadgraditi svoje že pridobljeno znanje. Način izobraževanja se spreminja in temu se prilagaja tudi naša univerza. Prizadevamo si za različne vsebine v živo v učilnici, vse pogosteje pa tudi na daljavo. To je čas digitalizacije. Novodobne tehnologije so za številne starejše pogosto nedostopne ali prezahtevne za uporabo. Res pa je, da je taka realnost in da brez tega znanja tudi starejši ne bodo mogli enakopravno funkcionirati v družbi. Je to diskriminacija najstarejših?

To so predvsem tisti starejši okoli osemdesetih in več let, ki nimajo računalnika, pametnega telefona in ne znanja, saj si ga ne želijo ali ne zmorejo pridobiti, kljub temu pa si želijo samostojnosti. Počutijo se zapostavljene, osamljene in imajo težave z zdravjem. Nemogoče in nesprejemljivo je siliti takega človeka v digitalizacijo, saj jih je strah, da ne bi česa pokvarili. Prikrajšani so za nekatere nujne storitve, zato potrebujejo pomoč mlajših, domačih, a ti si pogosto ne vzamejo dovolj časa, saj imajo veliko svojih bremen in skrbi. Na pomoč jim mora priskočiti družba. Znanje uporabe računalnika je neločljivi del zdajšnjega časa. Računalnik nas poveže z zdravnikom, ki se na telefonski klic ne odzove, poveže nas s sorodniki, prek te naprave lahko poiščemo novice, ki nas zanimajo, ali recept za novo jed. Tudi banke in pošta poslujejo elektronsko, srečamo se z različnimi e-vlogami na upravni enoti, uradih … Res pomembno je tudi to, da znanje uporabe spleta pospešuje miselno dejavnost, krepi samozavest. A tisti, ki tega ne zmorejo, se počutijo tretjerazredni, nemočni. Ker jim veliko področij ni dostopnih, so jim gotovo kršene tudi človekove pravice.

Vse več zdravstvenih, kulturnih, izobraževalnih in oskrbovalnih potreb lahko dosežemo samo prek modernih informacijskih sredstev.

Informacijska točka HALO 65+

Na Občini Škofja Loka so zaznali težave najranljivejših starejših občanov. Projekt pomoči starejšim je pridobilo Društvo U3 (Univerza za tretje življenjsko obdobje) Škofja Loka, tako da bo v prihodnje lahko zagotavljalo podporo starejšim pri nekaterih težavah v vsakdanjem življenju.

Združili smo moči in odprli Informacijsko točko HALO 65+. To je baza informacij za starejše, zbirka koristnih naslovov, nasvetov in povezav na brezplačni telefonski številki (080 22 61). Vključuje tudi povezavo z nekaterimi ponudniki storitev za starejše, svetovanje in različne druge informacije za starejše.

 

Zloženka: