Okrogla miza UČIMO SE VSE ŽIVLJENJE

V senci pod lipo 15. septembra 2020

Okrogla miza UČIMO SE VSE ŽIVLJENJE

Borjana Koželj

September je za Društvo U3 pomemben mesec, saj vsak dan poteka vpis v naš program izobraževanja. Zanimive vsebine vsako leto dopolnjujemo z novimi študijskimi krožki. V Našem mestu je več nevladnih organizacij, ki skrbimo za izobraževanje odraslih. Društvo U3 z vsemi tesno sodelujemo in z veseljem smo povabili vse na okroglo mizo z naslovom: UČIMO SE VSE ŽIVLJENJE.

Zaradi vseh omejitev, ki nam jih nalaga skrb za zdravje v času nevarnosti okužb s korona virusom, smo se 15. septembra 2020 ob desetih zbrali kar pod krošnjami dreves v nekdanji vojašnici na Partizanski cesti 1 in predstavili priložnosti in možnosti vseživljenjskega učenja. Sodelovali smo: mag. Miha Ješe – projekt STAREJŠI V AKCIJI, Katka Žbogar iz Zavoda KRES – Projekt  ŽIVI ŽIVO, Nina Trillar iz Ljudske univerze – sodelovanje NVO v Tednu vseživljenjskega učenja, Nina Arnuš Zavod Tri – organizira in izvaja trajnostne skupnostne prakse na Loškem ter naša univerza. Med nami je bila tudi Dušica Kunaver – zbirateljica ljudskega izročila, etnološkega gradiva, naša dolgoletna prijateljica. Njenega optimizma smo vedno veseli. Razmere v času omejitev zaradi korona virusa so nam določile okrnjen program v zelenem okolju pod lipo, na šumeči preprogi njenega listja. Okolje je bilo kljub vsemu spodbudno in je narekovalo temeljni sklep: tesno bomo sodelovali in si nudili podporo.

 

Našo univerzo bralci že poznajo. Spoznajte naše prijatelje.

 

ŽIVI ŽIVO – ŽIVLJENSKE VEŠČINE ODRAŠČANJA

Katka Žbogar, Zavod KRES, kultura in izobraževanje

»Človek je rojen za delovanje kot je ptica za letenje!« dr. Ana Kranjc

Septembra 2020 smo v partnerskem sodelovanju z Društvom U3 Univerzo za tretje življenjsko obdobje in INVIDO d.o.o. začeli izvajati LAS-ov projekt ŽIVI ŽIVO ŽIvljenjske Veščine Odraščanja, preventivni program pred digitalno zasvojenostjo otrok in mladine ter digitalno kompetenco.

S kolegico Mirjano Pavlović sva kot pedagoginji v vrtcu prepoznali alarmantno situacijo digitalne zasvojenosti, saj mladim že vrtcu pešajo življenjske veščine, empatija, sodelovanje, pozornost, koncentracija, vztrajnost, ustvarjalnost itd.

Danes predstavljajo digitalne tehnologije vse večji del življenja mladih, gre za nov pojav sodobne družbe, ki se intenzivno stopnjuje in alarmantno kliče po sistematični urejenosti s konkretnimi rešitvami.

Odločili smo se, da nemudoma zavihamo rokave in začnemo delat. Povezali smo se z Društvom U3, kjer so pod vodstvom ga. Borjane Koželj takoj pristopili zraven kot tudi naši partnerji INVIDA d.o.o, ki so vrhunska video agencija, ena vodilnih v Sloveniji. Vsi skupaj gradimo zlati most med generacijami in znanji. V medgeneracijskem druženju, z bogatimi izkušnjami vseh partnerjev, intuzijazmom in srčnostjo, delati v svetu tisto kar je prav. Uspešno smo pridobili LAS (Lokalna akcijska skupina) sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Preko predavanj za stroko, širšo javnost, starše; delavnic, e-platforme itd. želimo zgradi zlati most – med dvema pomembnima poloma, in sicer preventive pred digitalno zasvojenostjo na eni strani in digitalno kompetenco ter digitalnim opismenjevanjem na drugi strani.

Glavna ideja je, da odrasli, ki vodimo otroke v svet vzpostavimo ZDRAVO MEJO. Kako zgraditi »digitalni kompas«? Ali kot navaja kolega, ki je tudi predavatelj Matej Lozar: »Novi mediji med samoumevnostjo in razmislekom«.

Skupaj iščemo odgovore na številna vprašanja, odgovarjamo, vodimo skozi predavanja, delavnice, srečanja.

Pridružite se nam in nas kontaktirajte na zavod.kres@gmail.com ali na telefon 040 172 636!

 

 

Zavod Tri
Nina Arnuš

V Zavodu Tri in v okviru pletilske skupnosti Breja preja, ki deluje pod okriljem zavoda, organiziramo redna medgeneracijska srečanja, kjer si izmenjujemo znanja, organiziramo delavnice, ekskurzije. Prizadevamo si, da gradimo skupnost, ki je sestavljena tako iz starih kot novih prebivalk Škofje Loke. Na ta način skrbimo za socialno vključevanje in tudi za mentalno zdravje na dva načina. Prvi je, da kdor se počuti v okolju socialno vključenega/o, ima manjše tveganje za razvoj bolezni povezanih z mentalnim zdravjem. Drugi način pa obsega pletenje, kvačkanje ter drugo ustvarjanje s tekstilom, za katerega že obstajajo znanstveni dokazi, da pozitivno vpliva na naše možgane in lahko pomeni preventivo na področju mentalnega zdravja. Večkrat organiziramo družbeno odgovorne akcije, ki opozarjajo za zagotavljanje enakopravnosti med spoloma. Tukaj omenjam akcije ob 8. marcu, svetovnem dnevu žensk in Alejo znamenitih Ločanov, v okviru katere je bil postavljen spomenik dr. Mariji Bračko.

Prizadevamo si tudi za prenos dobrih praks s področja dolgožive družbe, želimo si opolnomočiti društva, da bodo uspešna pri pridobivanju sredstev in prevzemanju nekaterih storitev, za katere se v skupnosti že kaže potreba (npr. družabništvo, pomoč pri gospodinjstvu, oskrba na domu, zagovorništvo…). Ena od aktivnosti, ki si jo zelo želimo uresničiti je tudi vzpostavitev programa, kjer bi bili/e izkušeni/e upokojenci/ke mentorji zaposlenim ali prostovoljkam v društvih in bi nanje prenesli svoja znanja, izkušnje.

 

Ljudska univerza Škofja Loka s 60 letno tradicijo
Nina Trillar

Ljudska univerza Škofja Loka s 60 letno tradicijo skrbi, da so odrasli prebivalci Upravne enote Škofja Loka deležni sodobnega, kvalitetnega in aktualnega izobraževanja. Na ljudski univerzi lahko odrasli udeleženci pridobijo tako formalno izobrazbo, kot tudi neformalno izobrazbo v obliki različnih brezplačnih tečajev, kot so jezikovni, računalniški, kvačkanje, šivanje, zelišča ipd. Samo v zadnjem letu in pol smo izvedli preko 2500 izobraževalnih ur neformalnega izobraževanja, ki se ga je udeležilo skupaj več kot 1300 ljudi. S tečaji po dolinah (Gorenja vas, Žiri in Železniki) pa smo tudi prebivalcem na podeželju približali različne oblike vseživljenjskega učenja, ki so prilagojene njihovim potrebam. Potem je tukaj še TVU – najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki že 25. leto ponuja možnost občanom Upravne enote Škofja Loka, da se udeležijo brezplačnih prireditev, v sklopu katerih društva, zavodi, šole in podjetja delijo svoja neprecenljiva znanja in izkušnje. Ponosni smo, da v okviru TVU-ja sodelujemo z Društvom U3 že vrsto let in sodelovanje nam zelo veliko pomeni. Vsako leto so s svojim znanjem več kot popestrili dogajanje na Tržnici znanja na Mestnem trgu in z organizacijo številnih prireditev znotraj samega Društva U3. Hvaležni smo, da so ta znanja bili pripravljeni deliti širše med ostale in tako prispevale pomemben košček k celotnemu TVU. Se že veselimo nadaljnjega sodelovanja.

 

Mlajši za starejše – aktivno staranje
Miha Ješe

Na okrogli mizi sredi septembra 2020 sem predstavil evropski projekt Občine Škofja Loka »Mlajši za starejše – aktivno staranje«.

Kot vodilni partner projekta je Občina Škofja Loka povabila k sodelovanju še 11 mest iz različnih evropskih držav. Z izjemo Kruje iz Albanije so vsa ostala mesta iz združenja DOUZELAGE, s katerimi redno sodelujemo in se lahko zanesemo na njihovo aktivno sodelovanje. Na šestih srečanjih nameravamo izmenjati dobro prakso in izkušnje pri medgeneracijskem sodelovanju za kakovostno bivanje vseh generacij občanov.

Prvo srečanje je bilo organizirano pretežno za župane lani septembra na temo participativni proračun, ostalih 5 srečanj pa bi morali izvesti od marca letos do junija naslednje leto s programom medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na kakovostnem bivanju starejših. Na prvem srečanju, ki je bil med 3. in 5. septembrom 2020 v Škofji Loki smo skoraj stotim udeležencem iz 10 evropskih držav predstavili celotni cikel srečanj. Uvodoma smo predstavili Program kakovostnega staranja Občine Škofja Loka s poudarkom na bogatem programu v osmih sklopih, ki ga izvajajo številne prostovoljske organizacije na Loškem. Na štirih ločenih delavnicah za uradnike, učitelje, dijake oziroma študente in starejše so udeleženci večinoma na podlagi predhodno pripravljenih predstavitev predstavili svoje programe delovanja. Večina je podobnih, so pa med njimi tudi razlike in posamezne zelo dobre rešitve, ki jih lahko prevzamemo tudi drugi udeleženci srečanja. Na popoldanskem zasedanju so vodje skupin predstavili poročila z delavnic, predstavili pa smo tudi program naslednjih srečanj, na katerih bomo obravnavali predvsem podporne dejavnosti, ki omogočajo normalno izvajanje osnovnih programov. Najpomembnejše je vsekakor ustrezno zdravstveno varstvo starejših, ki ga na srečanjih posebej ne bomo obravnavali, ker je v pristojnosti države. V Judenburgu v Avstriji bo marca 2021 na vrsti obravnava teme organizacije prevozov starejših na srečanja in po drugih opravkih. V Škofji Loki bo maja glavna tematika ustreznih stanovanj starejših. V večini sodelujočih mest namreč opažamo, da večje število starejših prebiva v neustreznih in prevelikih stanovanjih ali hišah, katerih vzdrževanje in uporaba zahtevajo zelo velike izdatke, včasih tudi na račun kakovosti bivanja. Konec avgusta naslednje leto bo v Koszegu na Madžarskem obravnavana tema elektronskega opismenjevanja starejših, ki je bistveno za nemoteno komuniciranje starejših v pogojih epidemije ali omejitev gibanja. Sklepno srečanje bo oktobra v nemškem Bad Kotztingu, na katerem bodo predstavljene skupne rešitve posameznih podpornih programov in pripravljeno sklepno poročilo, ki bo z navedbo dobrih praks in ustreznih rešitev lahko služilo tudi drugim evropskim mestom pri organizaciji kakovostnega bivanja svojih starejših občank in občanov.

 

Zaključek okrogle mize

Pohvalili smo se z novo številko glasila Mi o sebi, kjer je kar nekaj naših prispevkov, razveselili smo se obiska in pozdrava zelo zaposlenega župana Tineta Radenje, se sproščeno pogovarjali in si ogledali fotografsko razstavo z delavnice priprave rajželca, stare loške jedi, ki so se je udeležile naše članice pri mojstrici Meri Bozovičar.

Meri, hvala za pripravljenost deliti svoje znanje.

Hvala tudi vsem poročevalcem, ki so predstavili svoje programe izobraževanja odraslih in izrazili pripravljenost za nove skupne projekte.